W tym tygodniu polecamy.
 
Wszystkie materiały filmowe przenoszone są do  naszego kanału filmowego na Youtube. oraz Facebooka

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
24 WRZEŚNIA- DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Spotkanie organizacyjne dla dzieci i rodziców przed Pierwszą Komunią św. w niedzielę 24 września po Mszy św. o godz. 11:30

2. Osoby, które pragną rozpocząć przygotowania do sakramentu bierzmowania prosimy o kontakt z księdzem Arturem.

3. Rekolekcje Eucharystyczne pod hasłem: Jak świadomie przeżywać Eucharystię
Rozpoczną się w najbliższy czwartek i potrwają do soboty (28,29,30 września).
Konferencje: po Mszy wieczornej: w czwartek 28 września oraz w piątek 29 września,
w sobotę 30 września Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20:00 do 22:00
zakończona Mszą św. z formularza niedzielnego.

4. Osoby, które mają pragnienie czytania Pisma Świętego w czasie Mszy św. w dni powszednie lub w niedziele, serdecznie zachęcamy i zapraszamy. Przed Eucharystią można przejrzeć teksty w zakrystii.

5. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. w dni powszednie oraz w czasie Mszy św. w niedziele.

6. Pierwsza niedziela miesiąca (1 października):
- zmiana Tajemnic Żywego Różańca o godz. 12:45,
- adoracja Najświętszego Sakramentu od 14:00 do 19:00.

7. Nabożeństwa różańcowe rozpoczniemy w przyszłą niedzielę (1 października), serdecznie zapraszamy do udziału:
- w dni powszednie o 17:30,
- w niedziele o 18:30.

8. Kurs nauk przedmałżeńskich rozpocznie się w niedzielę 29 października o godz. 18.00. Zapisy w kancelarii parafialnej.   Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 do 17:30, dodatkowo w poniedziałek i piątek od godz. 11:00 do 12:00. Telefon do kancelarii parafialnej 730 814 757.


Katechezy sakramentalne dla dorosłych( pierwsze czwartki miesiąca, po wieczornej Mszy św.):

Październik - SAKRAMENT EUCHARYSTII
Listopad - SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Grudzień - SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Styczeń - SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA
Luty - SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Marzec - SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Składamy serdeczne podziękowania za wszelkie dobro jakiego od Was doświadczamy i polecamy się również Waszej modlitwie. Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożego błogosławieństwa na czas wypoczynku, ale także pracy.
      
                
24 WRZEŚNIA- DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Pan blisko wszystkich, którzy Go wzywają Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

PIERWSZE CZYTANIE
czytanie (Iz 55, 6-9)
Myśli moje nie są myślami waszymi
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.

DRUGIE CZYTANIE
czytanie (Flp 1, 20c-24. 27a)

Dla mnie żyć – to Chrystus
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej..

EWANGELIA
Ewangelia (Mt 20, 1-16a)
Przypowieść o robotnikach w winnicy
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».
DO REFLEKSJI
Krzysztof Wons SDS/Salwator
Jezus przyrównuje królestwo Boże do winnicy, w której pracują najęci przez Niego robotnicy (w. 1). Każdemu z nich On sam wyznacza pracę i nagrodę. Uświadomię sobie głęboką prawdę, że powołanie do winnicy Pana jest czystą, niczym nie zasłużoną łaską.

Wrócę pamięcią do największych łask, jakich doznałem w moim dotychczasowym życiu. Popatrzę na historię mojego życia przez pryzmat działania opatrzności Bożej. Jak mnie prowadziła, strzegła, czuwała nade mną i moimi najbliższymi?

Jezus przyrównuje siebie do wyrozumiałego gospodarza, który z cierpliwością szuka błąkających się robotników i zaprasza ich do swojej winnicy, nie zważając na porę dnia (ww. 6-7). Wyobrażę sobie, jak długimi godzinami, w spiekocie dnia, po szukuje „bezrobotnych” i zachęca, by przyłączyli się do Jego pracowników.

Popatrzę z wdzięcznością na swoje życie. Przypomnę sobie najpierw te chwile, w których czułem się zagubiony, bez motywacji do życia. W której porze mojego życia odnalazł mnie Jezus? Jak długo mnie szukał? Przypomnę sobie dzień, w którym mnie odnalazł. Podziękuję Mu za Jego miłość i cierpliwość, za dzień, w którym powołał mnie do swojej winnicy.

Czy w mojej codzienności spotykam ludzi zagubionych, dalekich od Boga, bez motywacji i sensu do życia? Czy są takie osoby wśród moich najbliższych? Kto to jest? Czy wierzę, że nigdy nie jest za późno i że opatrzność Boża może je odnaleźć? Czy modlę się za te osoby?

Jezus piętnuje wyrachowanie pracowników, którzy nie tolerują „robotników ostatniej godziny” (w. 11-16). Będę prosił Jezusa, aby uwrażliwiał mnie na maluczkich i ostatnich. Zachowam w sercu modlitwę: „Daj mi serce czułe i otwarte na pomoc najsłabszym!”.

Ksiądz wikariusz Janusz Diament

Krzyż Jezusa  WIĘCEJ.....

Kremówki to nie wszystko

W niedzielę 14 października obchodziliśmy w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze Dzień Papieski. Dla wielu z nas przywołujący w pamięci „naszego” papieża, wielkiego Polaka Jana Pawła II i prozaiczne ulubione przez niego „kremówki”. Jeżeli tych ostatnich zabrakło dla uczestników ostatnich Mszy św. (księża obiecali upiec więcej w przyszłym roku), to pokolenie JPII mogło tego dnia przeżywać Jego bogactwo duchowe do ostatnich wieczornych godzin.....

             CZYTAJ WIECEJ ...

                                   Inscenizacja poetycko - muzyczna "Zaduma nad przemijaniem"
Drodzy Parafianie po zakończeniu Dnia Papieskiego mogliśmy przeżyć kolejny wieczór pełen poezji i refleksji. Tym razem wprowadził nas w nastrój przemijania życia. Uroczystość Wszystkich Świętych od pokoleń jest w naszej kulturze związana z tym tematem. Siedmioro młodych ludzi podzieliło się z nami swoim czasem. Ofiarowali nam chwile zadumy korzystając z poetyckich tekstów przy nastrojowych dźwiękach naszego FIDES.....
                                                                        

                   CZYTAJ WIECEJ ...
Twarze współczesnego człowieka
Ks. Janusz Diament
Jak wygląda Twoje oblicze w świetle Chrystusa? Takie pytanie mógłby zadać każdemu z nas Jan Paweł II, gdyby
ponownie po czterdziestu latach od pierwszej pielgrzymki do ojczyzny znów wybrał się w podróż apostolską do
Polski. Jaka obecnie byłaby na nie odpowiedź człowieka?
Czy nie byłoby w nas strachu gdyby Chrystus prześwietlił nasze serca? Ile w nas pozostało jeszcze z nauczania pa-
pieża Polaka, jak wygląda „Odnowione oblicze tej ziemi?”.

                  CZYTAJ WIECEJ ...

I Turniej Tenisa stołowego im. św. Stanisława Kostki dla służby liturgicznej z dekanatu Jelenia Góra Wschód.
W sobotę 17 września  w przeddzień święta Patrona dzieci i młodzieży odbył się I Turniej Tenisa stołowego im. św. Stanisława Kostki dla Służby liturgicznej z dekanatu Jelenia Góra Wschód.  Spotkanie dla ministrantów i lektorów rozpoczęło się o godz. 9.00 Mszą św. w kościele Podwyższenia Krzyża św., którą celebrowali: ks. Janusz Diament – wikariusz tamtejszej parafii, ks. Krzysztof Zagrodny – nowo wybrany dekanalny duszpasterz służby liturgicznej, który wygłosił słowo Boże o św. Patronie i jego aktualnym przesłaniu dla dzisiejszej młodzieży oraz ks. Jakub Bochyński, który przewodniczył Eucharystii.

Następnie rozpoczęły się rozgrywki sportowe w kategoriach: Ministrant, lektor, kapłan oraz tzw. Ligi Mistrzów, która składała się z zawodników, którzy zwyciężyli w swoich kategoriach i z zaproszonych gości. W Turnieju wzięło udział kilkunastu zawodników z parafii jeleniogórskich oraz okolic.

Spotkanie dla służby liturgicznej zakończyło się wspólnym posiłkiem i rozdaniem Pucharów.

Z pielgrzymki....
Dzień drugi.
Szczęść Boże 🙂 pozdrawiamy z drugiego dnia naszej Pielgrzymki z Italii. Dzień drugi to spojrzenie na miłość Romea i Julii, to zwiedzanie pięknej Werony i Eucharystia w mieście kojarzonym z wielka Miłością. Dzień drugi to także zwiedzanie przepięknej Florencji bogatej w przepiękne świątynie.
Wspomnienia - nie do zapomnienia. Pamiętamy o Was w naszej modlitwie. A Pielgrzymi dopiero się rozpędzają                 
              
24 WRZEŚNIA 2023 r.
       W TYM TYGODNIU POLECANE  
        WYDARZENIA LITURGICZNE

- poniedziałek - Dzień Powszedni
- wtorek - Dzień Powszedni albo wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana albo wspomnienie świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy.
- środa - Wspomnienie św. Wincentego ŕ Paulo, prezbitera.
- czwartek - Wspomnienie św. Wacława, męczennika

- piątek - Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

- sobota - Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła.
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze