Trzy Anioly
Kopula baldachimu
      Ambona - zbudowana w 1717 roku jako fundacja urodzonego w Jeleniej Górze kupca ze Zgorzelca Melchiora Bärtholda, została wyrzeźbiona z jednego bloku piaskowca przez nieznanego śląskiego twórcę. Na balustradzie kosza ambony i schodów znajdują się płaskorzeźby Chrystusa Zbawiciela, Czterech Ewangelistów, Zesłania Ducha świętego, Mojżesza i Węża Miedzianego oraz personifikacja Miłości Bożej. Podstawę ambony stanowi kolumna z której wyłaniają się postacie aniołów podtrzymujących jej czaszę. Nad amboną zawieszony jest ośmioboczny drewniany baldachim z rzeźbionymi figurami Apostołów. W 1745 roku, piorun uderzył w wieżę kościoła w następstwie czego zerwała się lina podtrzymująca zwieńczenie ambony. Ważący wiele kilogramów baldachim spadając zabił miejscowego pastora (Adolph Gottlob) głoszącego wtedy kazanie. Epitafium poświęcone temu wydarzeniu znajduje się na zewnątrz kościoła.

       Chrzcielnica stojąca po lewej stronie ołtarza została wykonana z jednego bloku niebieskiego marmuru   i pochodzi z roku 1717. Z fundacji kupca Johanna Martina, w stylu póżnego baroku wykonał ją nieznany autor. Na jej obwodzie zostały ukazane - w postaci alabastrowych płaskorzeźb - sceny z życia Jezusa  i z dziejów narodu wybranego: Chrzest Chrystusa, Zmartwychwstanie, Arka Noego, Przejście Izraelitów przez Morze Czerwone.

      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze