Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. "
już za...
monitoring pozycji
Bracia:
"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie
i."
PIELGRZYMKOWY PUNKT INFORMACYJNY.
Zwiedzanie kościoła poniedziałek - sobota od godziny 10.00 do 16.00 więcej....
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów