Z KART HISTORII NASZEJ ŚWIĄTYNI
CHRONOGRAMY


Chronostych lub chronogram – jeden ze sposobów zapisywania dat rocznych stosowany m.in. w okresie baroku»

W Jeleniej Górze,  perle  śląskich gór, zwykle można zobaczyć coś więcej niż stare budynki i napisy.  Ale  bywają  chwile kiedy  oko odruchowo  lubi  zatrzymywać  się  na  leżącym w polu widzenia starożytności. Szczególną  ozdobą  miasta jest cmentarz Kościoła Łaski, który otacza 19 wspaniałych kaplic. W dużej mierze  przypisuje  się  je mistrzowi budowniczemu  Kościoła Łaski, Martinowi  Franzowi.  Groby  te  noszą imiona  patrycjuszowskich  rodzin jeleniogórskich, które  zasłynęły z powieści jeleniogórzanina  Fedora Sommera „Między murami a wieżami”  i w przeciwieństwie do prostoty kościoła głośno głoszą splendor baroku. Aż chciałoby się mieć  monografię z  ilustracjami tego skansenu ze  wspaniałych, portali i kutych w żelazie krat. W powieści Sommera Stary Fritz przejeżdża a obok, gdy  pochowany jest Christian  Mentzel, Król pruski Fryderyk Wilchelm II powiedział nieco  ze złością do Lindera: „Jakie to małe  pałace  są  wokół  twojego  cmentarza? Wydaje  mi  się, że są bogato zdobione dziełami  barokowymi!” Daleko nam  do  zanudzenia nas tutaj inwentarzem wszystkich  inskrypcji  Hirschberga.  . Chronogramy  to  scholastyczny  chwyt,  zwłaszcza  XVIII-wieczny, który  występuje  także w wielu innych miejscach na Śląsku.

Na północnej ścianie siódma  krypta Baumgarta. Inskrypcję zamyka  chronogram w języku  łacińskim:
Wstań i zastanów się, ty, który  to  czytasz:
jakim  drzewem jesteś w ogrodzie.
Kto wyda wiele dobrych owoców w  czasie,  po 
czasie znajdzie się w dobrej ziemi.
Z  pewnością wejdą do rajskiego ogrodu,
Oto drzewa w swoim chłodnym ogrodzie,
Ręka  Pańska będzie na nie  pilnie czekać.
DIe nVr eIn BaVM VoLL gVter FrVChte seyn.
Daje to 1727 rok.

Napis w języku niemieckim
Hier liegen Baum in ihrem kühlen Garten,
Des HErren Hand wird ihrer fleißig warten.
Steh und besinn Dich, der du dieses liest:
Was vor ein Baum Du selbst im Garten bist.
Wer in der Zeit viel gute Früchte träget,
Wird nach der Zeit in ein gut Land geleget.
Die gehn gewiß in Himmels Garten ein,

DIe nVr eIn BaVM VoLL gVter FrVChte seyn.


Dies ergibt 1727. V ist als v und als u zu lesen.

Jedenasty  grobowiec,  Mentzela, ma trzy chronogramy
Vrna MenzeLIano patrIs VXonrIs et proLICInerI
Donata·

Grób poświęcony prochom  ojca, żony i potomków
Menzela.  Daje to Razem 1726 rok

Anna VrsVLa MenzesLLa VXor CorData.

Anna Ursula Menzel, wspaniała mądra żona.
Ogólna liczba 1775 rok.
CrIstIanVs MenzeLIVs feLIX In VIta
         VeneranDVs In VrnIs.

Christian  Menzel szczęśliwy za życia, czcigodny w
grobie: Ogólna liczba 1748 rok.


      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze