OGLOSZENIA PARAFIALNE
          26 grudzień 2021 r.
1. Przeżywamy Święto Świętej Rodziny z Nazaretu – dziś modlimy się za nasze Rodziny, prosząc Boga, aby w naszych domach panowała zgoda, miłość, wzajemne wspomaganie i przebaczenie.
  2. Jutro święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty – na mszy wieczornej poświęcenia wina przyniesionego przez wiernych.

2. We wtorek święto Świętych Młodzianków, męczenników – w modlitwach pamiętamy o najmłodszych, prosząc by nieustannie wzrastali w łasce i mądrości u Boga i ludzi.

3. W piątek zakończenie roku kalendarzowego – Biskup Legnicki udzielił dyspensy od charakteru pokutnego tego dnia dla wiernych przebywających na terenie naszej Diecezji
o 17.30 – zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne, następnie msza wieczorna o 18.00.

4. W sobotę – 1 stycznia Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze święte według porządku niedzielnego – 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 19.00

5. W przyszłą pierwszą niedzielę miesiąca (2 I) zmiana tajemnic Żywego Różańca o stałej porze i adoracja Najświętszego Sakramentu.

6. Kancelaria parafialna czynna jest w tym tygodniu od wtorku do piątku w godz. 16.00 – 17.30 i dodatkowo w piątek 11.00 – 12.00.

7. W zakrystii i kancelarii parafialnej przyjmujemy zapisy chętnych Rodzin na duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Dla pozostałych – wzorem ubiegłego roku – będę sprawowane msze święte z prośbą o błogosławieństwo w kościele. Szczegółowy plan podamy po Nowym Roku.

8. Prasa katolicka – Niedziela, Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny dostępna w zakrystii i przy wyjściu z kościoła. Cena tygodników wynosi 10 zł / szt., gdyż są to numery świąteczne, większe objętościowo.

Kościół Łaski - historia  pdf.
cz.1   
cz.2      
cz.3      
cz.4 
Historia kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, dawniej określanego mianem KOŚCIOŁA ŁASKI " POD KRZYŻEM CHRYSTUSA" jest ściśle  wpisana w historię Śląska i Jeleniej Góry. Oto wirtualny spacer po naszej Świątyni.

W TYM TYGODNIU POLECANE WYDARZENIA LITURGICZNE
26  grudzień - Kościół św. wspomina
.

- poniedziałek - Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty.
-
wtorek - Święto świętych Młodzianków, męczenników.
- środa - Piąty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego
.
- czwartek - Szósty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego.
- piątek - Siódmy Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego.
- sobota - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Ewangelia (Łk 2, 41-52)
Rodzice znajdują Jezusa w świątyni
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi..
Rozważania
Będę kontemplował dwunastoletniego Jezusa, który z Maryją i Józefem pielgrzymuje do Jerozolimy. Popatrzę na ich twarze, zmęczenie wędrówką. Będę się przysłuchiwał ich wspólnym rozmowom (ww. 41-42).
Zastanowię się nad obecnością Jezusa w życiu mojej rodziny, mojej wspólnoty. Czy i jak często rozmawiamy z Jezusem we wspólnej modlitwie? Czy dostrzegamy Go w naszych rodzinnych sprawach i czy rozmawiamy o Nim? Co nas łączy we wspólnym przebywaniu ze sobą, a co nam przeszkadza?

Wrócę do sceny z Ewangelii i włączę się całym sercem w dramat Maryi i Józefa? (ww. 43-45). Będę patrzył, jak szukają Jezusa. Zwrócę uwagę na ich przejęcie i wytrwałość, z jaką Go szukają. Porozmawiam z Maryją o przeżyciach, które jej wtedy towarzyszyły.

Jak zachowuję się wówczas, gdy gubię Jezusa w moim życiu? Czy teraz jestem blisko Niego czy daleko? Czy jest we mnie „tęsknota aż do bólu” za Jezusem?

Będę kontemplował radość Maryi i Józefa, którzy odnajdują Jezusa (ww. 46-48). Poproszę o takie usposobienie serca, któremu będzie towarzyszyło stałe pragnienie szukania Jezusa i radość odnajdywania Go każdego dnia.

Chociaż odnaleźli Jezusa, nie wszystko było dla nich jasne i zrozumiałe (ww. 49-50). Trzeba jak Maryja chować w sercu wszystkie wydarzenia codzienności i czekać na światło i łaskę zrozumienia Bożych planów (w. 51).

W serdecznej rozmowie zwrócę się do Maryi i Józefa, aby wyprosili mi postawę pokornej i ufnej uległości wobec Jezusa. Zachowam w sercu modlitwę: „Maryjo, Józefi e, pomóżcie mi trwać przy Jezusie”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator
 
 
 
ŚW. CYPRIAN OJCIEC KOŚCIOŁA I MĘCZENNIK
Z jakim uszanowaniem i uniżonością do Boga modlić się należy
Atoli kto się modli, modlić się powinien porządnie, zachowując spokój należny i pokorę. W tym celu pamiętajmy na to, że stoimy w obliczu Boga, któremu podobać się trzeba zarówno z ułożenia ciała, jak i ze sposobu mówienia. Bo zuchwalstwem jest, naprzykrzać się Mu krzykami, przeciwnie zaś właściwością jest pokornego, modlić się skromnie. Zresztą sam Pan nauczył nas w skrytości modlić się w miejscach ukrytych i odosobnionych, nawet gdy się w mieszkaniu własnym znajdujemy. I sposób ten bardziej zgadza się z wiarą, która nas uczy iż Bóg jest wszędzie, wszystko słyszy, a mocą swego niezmiernego Majestatu przenika najskrytsze nawet miejsca, wedle tego co mówi Pismo Boże: Mniemasz, żem ja jest Bóg z bliska, a nie Bóg z daleka. Aza się skryje człowiek w skrytościach, a Ja go nie ujrzę? mówi Pan. Aza nieba i ziemię Ja nie napełniam? (Jerem. XXIII, 23). I gdzie indziej: Na każdym miejscu oczy Pańskie wypatrują dobrych i złych (Przyp. XV, 3). Toteż nawet i wówczas, gdy z braćmi się schodzimy i ofiarę Pańską z kapłanami sprawiamy, pamiętać powinniśmy na skromność i uszanowanie, a nie klepać modlitwy bez zastanowienia, ani też prośby nasze hałaśliwie narzucać. Bóg bowiem nie słucha słów ale serca i nie potrzebuje być upominany nieposkromionymi wrzaskami, skoro wszystkie myśli człowieka przenika, jak nas o tym sam upewnia, mówiąc: Przecz myślicie złe w sercach waszych? (Mt. IX, 4), albo: Poznają wszystkie kościoły, iżem Ja jest, który badam się nerek i serc (Apok. II, 23).
Jeżeli Bóg jest naszym Ojcem powinniśmy tak postępować, jak na synów przystało
O jak wielką jest łaskawość, jak wielką i obfitą dobroć Chrystusa Pana ku nam, który chce abyśmy na modlitwie Boga – Ojcem, siebie – dziećmi Bożymi zwali, podobnie jak On sam Synem jest Bożym! Gdyby nie to pozwolenie Jego, któż z nas poważyłby się tymi imionami posługiwać? Pamiętać nam przeto należy, bracia najmilsi, iż skoro Boga Ojcem naszym zowiemy, toteż tak postępować powinniśmy, jak na rawdziwych synów Jego przystało i tak się starać powinniśmy Jemu się podobać, jak On się nam podoba. Bądźmy jakoby świątyniami Jego, aby każdy mógł poznać, iż On w nas mieszka! Nie odradzajmy się przez uczynki nasze od Ducha Świętego! A skorośmy już uduchowniać się poczęli, nie myślmy, jak tylko o niebieskich i duchownych rzeczach. Bo Pan Bóg mówi: Ktokolwiek Mnie wielbić będzie, wielbić go będę, a którzy Mną gardzą bezecni będą (I Król. II, 30). A św. Paweł w liście swoim upomina: Azali nie wiecie iż członki wasze są kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście swoi? Albowiem kupieni jesteście zapłatą wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszym (I Kor. VI, 19 sq.)

Ksiądz wikariusz Janusz Diament

Krzyż Jezusa  WIĘCEJ.....

Kremówki to nie wszystko

W niedzielę 14 października obchodziliśmy w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze Dzień Papieski. Dla wielu z nas przywołujący w pamięci „naszego” papieża, wielkiego Polaka Jana Pawła II i prozaiczne ulubione przez niego „kremówki”. Jeżeli tych ostatnich zabrakło dla uczestników ostatnich Mszy św. (księża obiecali upiec więcej w przyszłym roku), to pokolenie JPII mogło tego dnia przeżywać Jego bogactwo duchowe do ostatnich wieczornych godzin.....

             CZYTAJ WIECEJ ...

                                   Inscenizacja poetycko - muzyczna "Zaduma nad przemijaniem"
Drodzy Parafianie po zakończeniu Dnia Papieskiego mogliśmy przeżyć kolejny wieczór pełen poezji i refleksji. Tym razem wprowadził nas w nastrój przemijania życia. Uroczystość Wszystkich Świętych od pokoleń jest w naszej kulturze związana z tym tematem. Siedmioro młodych ludzi podzieliło się z nami swoim czasem. Ofiarowali nam chwile zadumy korzystając z poetyckich tekstów przy nastrojowych dźwiękach naszego FIDES.....
                                                                        

                   CZYTAJ WIECEJ ...
Twarze współczesnego człowieka
Ks. Janusz Diament
Jak wygląda Twoje oblicze w świetle Chrystusa? Takie pytanie mógłby zadać każdemu z nas Jan Paweł II, gdyby
ponownie po czterdziestu latach od pierwszej pielgrzymki do ojczyzny znów wybrał się w podróż apostolską do
Polski. Jaka obecnie byłaby na nie odpowiedź człowieka?
Czy nie byłoby w nas strachu gdyby Chrystus prześwietlił nasze serca? Ile w nas pozostało jeszcze z nauczania pa-
pieża Polaka, jak wygląda „Odnowione oblicze tej ziemi?”.

                  CZYTAJ WIECEJ ...SOS dla duszy -
rozmowa w potrzebie.

Ksiądz JANUSZ w każdą środę od godz. 16.00  do 18.00. dla każdego znajdzie czas i
wysłucha. W naszej parafii możemy skorzystać z pomocy w chwili zwątpienia
Rozmowa z ks. Januszem
Rozmowa z ks. JanuszemSOS dla duszy - rozmowa w potrzebie. Ksiądz JANUSZ w każdą środę od godz. 16.00 do 18.00. dla każdego znajdzie czas i wysłucha. W naszej parafii możemy skorzystać z pomocy w chwili zwątpienia

MOC WIARY - POSŁUCHAJ
SOS dla DUSZY
NIE CZEKAJ
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze