Ks. Andrzej Bokiej urodził się 17 lipca 1957 roku w Jeleniej Górze, syn Bolesława i Marii zd. Kumielewskiej zmarł 9 sierpnia 2022 roku . Szkołę Podstawową ukończył w Jeleniej Górze, podobnie jak szkołę średnią: Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze. Studnia teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicz­nym we Wrocławiu ukończył stopniem magistra w 1982 roku, natomiast stopień licencjata otrzymał w 1985 r. W 1989 roku otrzymał tytuł doktora i stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk Społecznych i Socjologicznych Re­ligii Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Od 1989 roku zajmował stanowisko notariusza w Metropolitalnej Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu.
W czasie studiów zapoznawał się z zagadnieniem zarządzania przed­siębiorstw pod kierunkiem prof. Jerzego Ozdowskiego, w owym czasie wicepremiera, który był jednocześnie recenzentem jego pracy doktorskiej na temat teorii cywilizacji.
Wykłada na dwóch uczelniach: we Wrocławiu i Legnicy. Od początku powstania Ordynariatu Polowego jest członkiem Korpusu Kapelanów Wojskowych. W   stopniu pułkownika  wykładał etykę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze.
Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Brą­zowym, Srebrnym i Złotym Odznaczeniem Siły Zbrojne w Służbie Ojczy­zny, a także Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Ks. płk dr Andrzej Bokiej od roku 1991 jest proboszczem Parafii Wojskowej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Jeleniej Górze. Jest także od 1998 roku twórcą Europejskiego Festiwalu Muzyki Organowej „Silesia Sonans” a także jego Dyrektorem Generalnym. W Festiwalu tym brali udział najznakomitsi artyści z całego świata.
Działa także na płaszczyźnie charytatywnej. Z je­go inicjatywy zapoczątkowano wiele akcji, mających na celu pomoc lokal­nej społeczności.
      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze